Grafické práce

Rychlý výběr služby:


Letáčky pro vrh / chovné psy

Vyhotovení letáčku trvá 3-5 dní od obdržení podkladů- textů a fotografií. Všechny letáčky vytvářím v nejvyšší možné kvalitě bez rozdílu za typ letáčku. K vyhotovení letáčků jsou třeba kvalitní snímky psů, texty (např. zdravotní testy, zkoušky, výsledky výstav), samozřejmě také kontaktní údaje. Co se týče vzhledu letáčku, je dobré mít představu o tom, jak by se měl stylizovat, tím myslím např barvu pozadí apod., ale pokud ji nemáte, nevadí, vymyslíme něco spolu.

Cena služby: od 600 Kč


Výroba loga

Rastrové logo: Rastrová grafika je složena z pixelů, což znamená, že se skládá z konkrétních obrazových bodů. Rastrové logo je méně náročnější, než vektorové (což se promítá do ceny), má však své limity – při zvětšení ztrácí na kvalitě, může být rozmazané či pixelované, což může omezit jeho využití na různých velikostech a formátech. Rastrové logo se snažím dodávat v co nejvyšším rozlišení.

 

Vektorové logo: Vektorové logo je založeno geometrických křivkách, což umožňuje plynulé změny velikosti bez ztráty kvality. To znamená, že může být zvětšeno či zmenšeno na libovolnou velikost bez jakýchkoli ztrát ostrosti nebo jasnosti. Vektorová grafika je ideální pro loga, ikony a jiné vizuální prvky, které musí být flexibilní a použitelné na různých médiích – od webových stránek až po billboardy.

V obou variantách je po důkladné konzultaci vytvořeno několik návrhů loga během cca 1 týdne, které jsou zaslány k odsouhlasení, případně ke konzultaci a dalším úpravám dle přání.

Cena rastrového loga: od 1000 Kč

Cena vektorového loga: od 2000 Kč

(Cena se odvíjí dle časové náročnosti loga)